Suomen lakiopas – Lakitietoa

Suomen Lakiopas on maksuton palvelu kaikille lakitietoa hakeville. Opas tarjoaa hyvää yleistietoa erilaisista tavanomaisista perhettä ja yritystoimintaa koskevista asioista.

Avioero

Puolisot voivat hakea avioeroa joko yhdessä tai yksin. Avioerohakemusta ei tavitse nykyisin perustella millään tavalla. Riittää, että toinen puolisoista haluaa avioeron.
Tietoa avioerosta.

Avioehtosopimus

Avioliitossa olevilla puolisoilla on lähtökohtaisesti niin sanottu avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Puolisot tai kihlakumppanit voivat kuitenkin sopia avioehtosopimuksella, ettei heillä ole avio-oikeutta toistensa nykyiseen tai myöhemmin saamaan omaisuuteen.
Tietoa avioehtosopimuksesta.

Arpajaislaki

Arpajaislain tuntemus on erityisen hyödyllistä yrittäjille, jotka käyttävät kilpailua tai arvontaa tehdessään asiakashankintaa. Yhdistystoiminnassa arpajaislain tuntemus on eduksi, sillä arvonnat ovat yhdistyksille tärkeä varainhankinnan keino. Myös kuluttajalle on hyödyllistä tuntea lainsäädäntö, sillä nettikasinot (klikkaa tästä) ovat kasvattaneet suosiotaan laajasti, ja näin laki koskettaa yhä useampaa meistä.
Tietoa arpajaisista ja kasinoista.

Ositus

Kun avioeroa koskeva asia on tullut käräjäoikeudessa vireille, voivat puolisot vaatia omaisuutensa jakamista eli niin sanottua ositusta.
Tietoa osituksesta.

Perimysjärjestys

Perintökaari määrää sukulaisten oikeuden perintöön siten, että perinnönjättäjän sukulaiset on jaettu perillisryhmiin.
Tietoa perimysjärjestyksestä.

Perinnönjako

Kun kuolinpesään kuuluvat varat, velat ja muut vastuut sekä perillistaho on selvitetty ja merkitty perunkirjoituksessa perukirjaan, on jokaisella osakkaalla oikeus vaatia perinnönjakoa.
Tietoa perinnönjaosta.

Perunkirjoitus

Perunkirjoituksen tarkoituksena on selvittää perillisasemassa olevat kuolinpesän osakkaat sekä luetteloida kuolleen henkilön ja hänen mahdollisen puolisonsa varat ja velat vastaista perinnönjakoa ja perintöverotusta varten.
Tietoa perunkirjoituksesta.

Testamentti

Jos perittävä ei ole laatinut testamenttia, omaisuus menee perittävän kuollessa laillisen perimysjärjestyksen määräämälle perillistaholle laissa säädellyin oikeusvaikutuksin.
Tietoa testamentista.

Yrityksen perustaminen

Artikkelissa käydään läpi yleisellä tasolla, mitä uuden yrityksen on otettava huomioon ja kartoitetaan hieman sitä, miten yritysmuoto kannattaa valita.

Toiminimen perustaminen

Artikkelissa käymme läpi askel askeleelta, kuinka toiminimen perustaminen tapahtuu ja mitä kannattaa ottaa huomioon ennen yritystoiminnan aloittamista.

Osakeyhtiön perustaminen

Osakeyhtiön perustaminen poikkeaa muista yritysmuodoista siinä, että osakeyhtiön (ja osuuskunnan) perustamisessa on useampia pakollisia vaiheita kuin esimerkiksi toiminimen tai avoimen yhtiön perustamisessa. Käymmekin läpi tässä artikkelissa yleisellä tasolla osakeyhtiön perustamista kohta kohdalta.