Perukirjan merkinnät

Perukirjaan merkitään:

 • perunkirjoituksen aika ja paikka
 • vainajan täydellinen nimi, ammatti ja kotipaikka sekä henkilötunnus ja kuolinpäivä
 • osakkaiden täydelliset nimet, henkilötunnukset ja osoitteet sekä sukulaisuus perittävään
 • ketkä ovat perunkirjoituksessa saapuvilla
 • poissaolijoiden kohdalla on mainittava, miten ja milloin tieto toimituksesta on heille annettu
 • pesän varat ja velat – myös eloon jääneen puolison – kuolinhetkellä ja varojen arvo
 • avio-oikeuden ulkopuolelle jäävä omaisuus ja se, mihin tämä seikka perustuu
 • maininta mahdollisesta ennakkoperinnöstä ja muusta pesään kuulumattomasta omaisuudesta, joka on huomioitava lakiosan suuruutta määrättäessä
 • ilmoitus siitä, käyttääkö eloonjäänyt puoliso oikeuttaan pitää kuolleen puolison jäämistö jakamattomana hallinnassaan joltain osin
 • ilmoitus siitä, kieltäytyykö eloonjäänyt puoliso luovuttamasta omaisuuttaan ensiksi kuolleen puolison perillisille
 • mahdolliset perittävän kuoleman johdosta maksettavat vakuutuskorvaukset ja taloudelliset tuet
 • pesän ilmoittajan valaehtoinen vakuutus siitä, että annetut tiedot ovat oikeat ja ettei hän tahallisesti ole jättänyt mitään ilmoittamatta
 • mahdolliset muut seikat, joilla saattaa olla merkitystä osakkaiden tai verotuksen kannalta.