Testamentti

TestamenttiTämän oppaan tarkoituksena on antaa Sinulle yleistietoa testamentin tekemisessä huomioon otettavista asioista. Käytä aina lakimiestä testamentin laadinnassa, mikäli kyse on taloudellisesti vähäistä merkittävämmästä asiasta.

Milloin kannattaa harkita testamentin tekemistä?

Useimmat ihmiset miettivät jossain elämänvaiheessa testamentin tekemistä. Syitä testamentin tekemiselle on useita, mm:

  • haluat turvata avo- tai aviopuolisosi taloudellista turvallisuutta
  • perheeseesi kuuluu ”sinun, minun ja meidän lapsia”
  • olet laatinut avioehtosopimuksen
  • haluat keventää lastesi perintöverotusta
  • haluat, että lapsesi mahdollisella puolisolla ei ole avio-oikeutta Sinulta perittävään omaisuuteen mahdollisen avioeron varalta
  • sinulla ei ole lapsia tai et ole naimisissa
  • haluat muistaa kummilastasi, pitkäaikaista hoitajaasi yms.
  • haluat tukea hyväntekeväisyyskohteita jne.

Mikäli perittävä ei ole laatinut testamenttia, omaisuus menee perittävän kuollessa laillisen perimysjärjestyksen määräämälle perillistaholle laissa säädellyin oikeusvaikutuksin.

Asiakirjamalli

Katso testamenttiin liittyviä asiakirjamalleja.