Osakeyhtiön perustamiskokous

Palvelun kautta voit itse muokata ja tulostaa asiakirjoja helposti ja vaivattomasti. Palvelun käyttö on ilmaista. Valitset vain sopivan formaatin ja avaat asiakirjamallin suoraan päätteellesi muokattavaksi.

Valitse formaatti:

Formaattien selitykset:

RTF (Rich Text Format)

RTF-tiedoston tarkastelu ja muokkaus onnistuu esimerkiksi Microsoftin Word ja WordPad -ohjelmilla. Internet Explorer -selain osaa myös käsitellä RTF-tiedostoja.


Perustamiskokousta ei ole pakko pitää. Jos yhtiön kaikki osakkeet merkitään heti perustamisvaiheessa, yhtiö voidaan perustaa myös pelkästään perustamiskirjalla, johon on siinä tapauksessa otettava yhtiöjärjestyksen mukaisten toimielinten valintapäätökset.

PERUSTAMISKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika: 30.9.2018 klo 16.00

Paikka: Kuusankoski, Ravintola Dragon

Läsnä:
Matti Meikäläinen, 60 osaketta ja ääntä
Timo Teikäläinen, 40 osaketta ja ääntä

1 §. Kokouksen avasi Matti Meikäläinen, joka valitiin kokouksen puheenjohtajaksi. Päätettiin, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan.

2 §. Todettiin, että kaikki osakkeet oli merkitty ja että kaikki osakkeet ja äänet olivat edustettuina kokouksessa. Koska kaikki merkitsijät olivat yksimielisiä, todettiin kokous lailliseksi ja pidettäväksi perustamiskirjan mukaan ilman erillistä kutsua.

3 §. Kokouksessa esitettiin alkuperäinen perustamiskirja osakemerkintöineen. Todettiin, että vähimmäispääomaa vastaavat osakkeet oli merkitty ja jakautuvat merkitsijöiden kesken pöytäkirjassa esitetyllä tavalla. Todettiin, että osakkeista ei ole vielä maksettu mitään.

4 §. Hyväksyttiin tehdyt osakemerkinnät ja ehdotus yhtiöjärjestykseksi. Päätettiin perustaa yhtiö ja ilmoittaa se kaupparekisteriin.

5 §. Päätettiin hallituksen jäsenmääräksi kaksi ja lisäksi yksi varajäsen. Valittiin hallituksen jäseniksi Matti Meikäläinen, Suomen kansalainen Kuusankosken kaupungista, ja Timo Teikäläinen, Suomen kansalainen Iitin kunnasta, sekä varajäseneksi Ville Viljami Varamies, Suomen kansalainen Elimäen kunnasta. Todettiin, että valitut olivat antaneet etukäteen suostumuksensa tehtävään.

6 §. Tilintarkastajaksi valittiin ekonomi Tauno Tarkka (HTM) ja varamieheksi KTM Tiina Tiukka. Todettiin, että valitut olivat antaneet etukäteen suostumuksensa tehtävään.