Testamentin peruuttaminen ja muuttaminen

Testamentin tekijä voi milloin tahansa syytä ilmoittamatta peruuttaa testamentin. Peruuttaminen ei ole määrämuotoinen toimi. Selvin tapa peruuttaa testamenttaustahtonsa on hävittää testamentin sisältämä asiakirja repimällä. On muistettava hävittää samalla kaikki testamenttikappaleet, mikäli testamentti on laadittu useampana kappaleena. Usein peruuttaminen ja hävittäminen tapahtuvat uuden testamentin laatimisen yhteydessä siten, että testamentin tekijä toteaa laadittavassa testamenttiasiakirjassa peruuttavansa kaikki aiemmin laatimansa testamenttimääräykset. Mikäli testamenttiin halutaan peruuttamisen sijasta tehdä muutoksia, tulee kaikkia muotomääräyksiä noudattaa.